Home » På gång i Bestorp » Multibollplan

Multibollplan

Byalaget arbetar aktivt i samarbete med Linköpings kommun på att vi ska få en multibollplan till Bestorp.

Uppdatering 2016-02-09:
Vår bollplan är nu på plats och den har redan använts flitigt under de vinterveckor som har varit i januari.
Tack vare de eldsjälar som sett till att det spolades is på planen fick många Bestorpsbarn och vuxna chansen att åka skridskor.
Fantastiskt kul att så många passade på att utnyttja möjligheten när den bjöds.

Uppdatering 2014-08-20:
I mitten av juni fick kommunen besked från Länsstyrelsen i Östergötland beträffande den arkeologiska undersökningen i Bestorp.
Vi fick veta att inom den yta som förundersöktes finns inga ytterliga krav på antikvariska insatser, de fåtal fynd som påstöttes pekar på att eventuella boplatslämningar ligger utanför (N, NV och NÖ) om det aktuella området.

Detta betyder att det i augusti kommer att göras en inmätning av området och sedan tas det fram skisser för spontanidrottsytan till september/oktober.

Sedan kommer den ritande landskapsarkitekten komma ut till ett Byalagsmöte och visa de första ritningarna som sedan bearbetas till bygghandling.

Uppdatering 2014-04-24:
Den 23 april genomfördes en arkeologisk utgrävning på den tänkta platsen för multibollplanen.
Byalaget var på plats med en representant och det har varit gammal åkermark på platsen och spår från gamla diken hittades på flera ställen.
Nästa steg är nu att skicka dessa uppgifter till Länsstyrelsen som tar beslut kring fortsatt byggande av multibollplan på platsen.

Arkeologisk utgrävning  Arkeologisk utgrävning2

*********************************************************************************************

Linköpings kommun har nu beslutat att under 2014 anlägga en multibollplan i Bestorp.
Kommunen håller just nu på att planera var den ska ligga och vilka aktiviteter den ska innehålla.
Föreslagen plats är längst upp på Lindbacksvägen. Se karta bifogad i informationen från kommunen nedan.
Kommunen har tagit in synpunkter o tankar från skolbarn, föräldraförening och byalaget.
Under vecka 17 kommer arkeologisk undersökning av mark att börja och förhoppningsvis startar byggandet i höst.

Information från kommunen i samband med att arbetet med multibollplanen nu drar igång.
A3_Allaktivitet Bestorpk_hq