Home » Byalaget » Bredband via fiber » Bil medlem i FiberBestorp

Bil medlem i FiberBestorp

FiberBestorp tar inte längre emot några nya medlemmar för anslutning av fastigheten via Fiber

Nu har fibertåget lämnat stationen så vi tar inte längre in några nya medlemmar till någon etapp. Vi hänvisar till Framtida anslutning via Utsikt nedan.

Området för efteranslutning var starkt begränsat, se karta över samtliga medlemmar. Sista dag för att efteranmälan till etapp 2 var den 20/7-2016. Området för etapp 1 är stängt sedan tidigare och inga nya medlemmar tas in där heller.

Styrelsen och vår kommunikationsoperatör Utsikt har fått godkänna nya medlemmar. Kontroll gjordes om anslutning kunde ske inom den gjorda upphandlingen och bidragsstödet. Först efter återkopplat godkännande i från styrelsen, kunde det bli aktuellt efteranslutning för medlemskap.

För de som efteranslöt sig som medlem i FiberBestorp efter godkännande gällde följande:

Total avgift för efteranslutning var 19700 kr, som skulle betalas omgående. Om betalning dröjde efter godkännande från oss, kunde avvisning ske tex om det inkommit andra betalande medlemmar så att förutsättningarna kopplat till bidrag mm ändrats. Turordningen är helt kopplat till betalning, inte tidpunkt för godkännande.
Avgiften omfattar medlemsanslutning, anslutningsavgift samt medlemsavgift för 2014, 2015 och 2016 i FiberBestorp.
Medlemsanslutningen samt medlemsavgifterna är totalt 1000 kr, som du inte får tillbaka om det i ett senare skede visar sig att det inte går att fiberansluta din fastighet, kopplat till oförutsedd hinder på fastigheten, markupplåtelseavtal, bidragsstödet eller annat.
Dessa 1000 kr går till utgifter föreningen har för upphandling och projektering mm.

Efter godkännande från styrelsen skulle betalning av 19700 kr ske till på bankgiro 570-2543 och märkt inbetalningen med namn och e-postadress, alternativt telefonnummer om du saknar e-postadress. Genom att betala medlems/anslutningsavgiften så accepterar du föreningens stadgar och regler som du finner här på hemsidan.

Framtid anslutning via Utsikt

Genom projektet FiberBestorp så får alla fastighetsägare i det aktuella området möjlighet till fiber över tid. De som är medlemmar i FiberBestorp får det nu. Övriga kan ansluta sig senare, om dock till en liten högre avgift än under projektet.

Vi har av vår kommunikationsoperatör Utsikt fått följande information att förmedla till de som vill ansluta sig i efterhand.

Utsikt tar i nuläget inte emot beställningar för installation i samband med FiberBestorp projektet pågår. Utsikt  äger inte nätet ännu, utan agerar endast som entreprenör. Projektet har också kommit för långt i planeringen/utförandet för efteranslutningar nu.

I projektet FiberBestorp läggs slang i ”gatan” till alla fastigheter, detta är ett krav för att FiberBestorp ska få bidrag. Fastighetsägare som är intresserad av efteransluta sin fastighet, kan göra en intresseanmälan redan nu till Utsikt. Tidigast anslutning kommer då vara under våren/försommaren 2017. Priser och villkor framgår på Utsikts sida för intresseanmälan, se nedan.

Intresseanmälan görs via Utsikts hemsida under: Villa – I din kommun – Intresseanmälan. Observera att det är under VILLA och inte BYALAG.

Uppdaterat 2016-08-18