Home » Badet

Bestorps Badplats

Bestorps badplats ligger i en skyddad vik i Stora Rängen i direkt anslutning till Bestorp.

BestorpBadplats

Badplasten sköts av en badplatsgrupp på uppdrag från Linköpings Kommun.

Badplatstrivsel

Nu går vi mot ljusare tider. Våren är ju en härlig tid, och snart stundar sommaren med sol och bad.
Bestorps Byalag har haft hand om underhåll och skötsel av badplatsen sedan 1996.
Detta sker på uppdrag från kommunen.

Badplatsgruppen har under åren växlat i antal personer som hjälpt till.
Just nu är det inte så många som är med i badplatsgruppen.
Vi hoppas nu få fler som vill hjälpa till med att sköta underhållet på vår fina badplats.
Vi har några punktinsatser som behöver göras nu i vår innan badsäsongen startar.
Sedan är det det löpande underhållet och städningen av badet i sommar som vi behöver vara fler som hjälps åt med.
Vi ser gärna att det är många som är villiga att komma med i badgruppen.
Vi ser mycket gärna att många av våra ungdomar vi har i samhället även vill hjälpa till.
Förutom de olika punktinsatser som ska göras är det bara enklare sysslor som skall utföras under sommaren och badsäsongen. Arbetet i badgruppen går till så att det alltid är två som delar på en vecka.
Då ska man se till badet minst varannan dag, helst varje dag, plocka skräp, ordna med soptunnan och sopa ur omklädningsrummen. Titta över bryggorna.
Kolla säkerheten.

Om du känner för att göra en insats för Bestorp
så hör av dig snarast till:
Anders Karlsson
073-719 31 67
bestorpbodda@gmail.com