Home » Byalaget » Styrelsen

Detta är Byalagets styrelse efter årsmötet 2020 (ej uppdaterad)

Anders Karlsson         Ordförande
Niklas Rengenstedt    Kassör
Philippa Lindqvist      Sekreterare
Maria Kappling
Claes Linder
Erik Drott

Louise Alenbrand      Suppleant