Home » Eklunda » Bio i Eklunda

Klart med stöd från Svenska Filminstitutet

Efter ett års intensivt jobb med evenemang, ansökningar och sponsorförfrågningar har vi nu nått delmålet att påbörja en digitalisering av Eklunda. Svenska Filminstitutet har beslutat att stötta vår ansökan och tillsammans med pengar från Linköpings Kommun samt flera sponsorer innehåller vår budget nu ungefär 750 000. Det fattas fortfarande ungefär 100 000 för att vi ska slutföra digitaliseringen och allt stöd som slutgiltigt tar oss i mål uppskattas oerhört. Vi i byalaget vill rikta ett stort tack till alla människor i Bestorp och omnejd som på olika vis hjälpt till i detta arbete; inte minst alla som är ideellt engagerade i byggnadsföreningen Hemmets styrelse samt de personer som har utgjort en speciell digitaliseringsgrupp. Denna ansträngning visar att med rätt kompetens och kraftfull drivkraft kan vi här i Bestorp tillsammans åstadkomma storverk. Nu ser vi fram emot allt det som vi kan fylla det digitaliserade Eklunda med!

Nedan ser du en artikel från Linköping Kommuns tidning Dialog.
Klicka på bilden för att få upp den i större version.

Bio i eklunda