Home » Byalaget » Bredband via fiber

Bredband via fiber i BestorpEU-flagga+Europeiska+jordbruksfonden+färg

FiberBestorp har upphört

I och med att samtliga medel i föreningen är utbetalade till medlemmarna så är nu projektet och den ekonomiska föreningen FiberBestorp helt avslutat.

Stort tack till alla medlemmar som nu har snabbt bredband via fiber indraget i sina hus.

Fortsatta frågor kring fiber hanteras av den tjänsteleverantör som du beställer din tjänster från eller Utsikt för frågor kring din fiberanslutning.

Vi kommer inte bevaka mailen fiber@bestorp.se längre.

Utbetalning till medlemmar

Uppdaterat 2019-01-11:

Vi har nu äntligen fått besked från Bolagsverket att föreningen är likviderad.
Vi kommer i och med detta påbörja utbetalningen av kvarvarande medel till er medlemmar.
Vi kommer att skicka ett mail när betalningen är gjord med önskemål om att ni bekräftar att ni har tagit emot pengarna.

Utbetalningen kommer att göras manuellt vilket innebär att det kan ta ett tag innan alla medlemmar har fått sina pengar.
*********************************************************

Ny information 2018-12-20:
Bolagsverket har förlängda handläggningstider för tillfället och har tyvärr inte hanterat vår ansökan om likvidation av föreningen än.
Vi håller hemsidan uppdaterad med status för vårt ärende.
**********************************************************

Återbetalning blir 1692,50 kr per medlem, som sätts in på lämnat bankkonto. Insättning beräknas påbörjas andra veckan i december.

Sista dag för att anmäla och justera uppgifter inför utbetalning var den 1 december 2018.

Bolagsverket har tagit emot vårt ärende och vi väntar nu bara på bekräftelsen på likvidationen.

För ev frågor ta kontakt via fiber@bestorp.se

Uppdaterad 2018-12-01


Information från föreningsstämman i FiberBestorp

Föreningsstämman röstade för frivillig likvidation av föreningen.
Protokollet från mötet samt övriga tillhörande dokument från bland annat Kronfogden skickas nu in till Bolagsverket för att likvidera föreningen.

Utbetalning av överskottet beräknas påbörjas andra veckan i december.
Då bedömer vi att Bolagsverket ska ha bekräftat likvidationen.
Återbetalning kommer bli 1692,50 kr per medlem, som sätts in på lämnat bankkonto.

Sista dag för att anmäla och justera din uppgifter för utbetalning är den 1 december 2018.

Eventuell kontroll/justering av tidigare lämnade uppgifter till föreningen gör du via den länk som vi skickat till resp medlem via e-post.
OBS Medlemskapet följer fastigheten, så har ägarbyte skett så anmäl kontaktuppgifter och bankkonto  till den nya ägaren.

Här finns presentation som visades på föreningsstämman.

Uppdaterad 2018-11-21


Inbjudan till föreningsstämma i FiberBestorp

FiberBestorp inbjuder samtliga medlemmar till föreningsstämma onsdagen den 21 november 19:00, enligt kallelse och agenda för föreningsstämma. Föreningsstämman kommer som vanligt att vara i Eklunda.

Vi närmar oss dagen för att sätta punkt för föreningen FiberBestorp.
Den 16 november går fristen för okända borgenärer ut, efter den vänteperiod som nu varit i 6 månader Efter det kan en avslutande föreningsstämman genomföras för att ta beslutet om att likvidera föreningen.

Inför föreningsstämman görs sammanställning av avslutande årsredovisning och en skifteshandling upprättas för att beskriva hur kvarvarande medel i föreningen skall fördelas. Om föreningsstämman beslutar om att föreningen skall avslutas så kan utbetalning av överskottet börja göras till medlemmarna när vi fått ett beslut från skatteverket om att föreningen har likviderats. Mera detaljerad information kommer ges på föreningsstämman.

Vi rekommenderar dig som medlem att kontrollera dina registrerade bankuppgifter för återbetalning. Det gått en tid sedan du lämnade dem och du kanske bytt bank eller kontonummer sedan dess.
Du kontrollerar bankuppgifterna på samma sätt som tidigare lämnat uppgifter om din fastighet till oss, dvs via den länk som vi skickat till resp medlem via e-post.

Uppdaterad 2018-10-30


Information från föreningsstämman i FiberBestorp

Föreningsstämma gav styrelsen i uppdrag att genomföras den likvidation av föreningen. Likvidation följer är en styrd process som inleds med en anmälan om frivillig likvidation till Bolagsverket. Sedan inträder en vänteperiod på 6 månader då Kronfogden ger eventuella okända borgenärer en chans att få krav reglerade mm. Efter det görs avslutande årsredovisning och en skifteshandling upprättas för att beskriva hur kvarvarande medel i föreningen skall fördelas. Enligt föreningens stadgar ska kvarvarande medel fördelas mellan medlemmarna i föreningen. Processen avslutas med att en avslutande föreningsstämma preliminärt i november, efter det sker utbetalning av överskottet till medlemmarna. Överskottet var vid föreningsstämman ca 1600 kr utslaget per medlem.

Här finns presentation som används under årsmöte samt verksamhetsberättelsen för 2017.

Inför de kommande utbetalning behöver du som medlem se till ha anmält korrekta bankuppgifter till föreningen. Vi återkommer med påminnelse bakuppgifterna när vi närmar oss avslutande föreningsstämma preliminärt i november. Medlemskapet följer din fastighet, så byts ägare så återkoppla kontaktuppgifterna till den nya ägaren till föreningen.
Bankuppgifterna lämnar du på samma sätt som tidigare lämnat uppgifter om din fastighet till föreningen, dvs via den länk som vi skickat till resp medlem via e-post.

Uppdaterad 2018-04-15


Inbjudan till föreningsstämma i FiberBestorp

FiberBestorp inbjuder samtliga medlemmar till föreningsstämma söndagen den 15 april 16:00, enligt kallelse och agenda för föreningsstämma. Föreningsstämman kommer som vanligt att vara i Eklunda.

All byggnation för fiberanslutning är genomförd för FiberBestorp och vi har fått slututbetalningen av bidragen. Så nu börjar projektet närma sig sitt slut. Styrelsens kommer be föreningsstämman att fatta beslut om att få inleda likvidation av föreningen FiberBestorp. Om beslut tas om att få inleda likvidation, så påbörjas arbetet direkt.

Likvidation följer är en styrd process som inleds med en anmälan om frivillig likvidation till Bolagsverket. Sedan inträder en vänteperiod på 6 månader då eventuella okända borgenärer ska få en chans att få krav reglerade mm. Efter det görs sammanställning av avslutande årsredovisning och en skifteshandling upprättas för att beskriva hur kvarvarande medel i föreningen skall fördelas.
När denna process är genomförd och fastställs på en avslutande föreningsstämma,  kan utbetalning av överskottet ske till medlemmarna.
Mera detaljerad information kommer ges på föreningsstämman.

Om du som medlem ännu inte registrera dina bankuppgifter för återbetalning ber vi dig göra det.
Du lämnar bankuppgifterna på samma sätt som tidigare lämnat uppgifter om din fastighet till oss, dvs via den länk som vi skickat till resp medlem via e-post.

Uppdaterad 2018-03-29


Tidigare information

Karta över samtliga medlemmar som är med för att få fiberanslutning.

Här finns de vanligaste frågorna och svaren för anslutning i etapp 2 samlade.


Uppdaterad 2017-12-16:

Beslut om utbetalning av projektstöd

Vi har glädjen att meddela att vi nu fått besked  att Länsstyrelsen, den 8 december, tagit beslut  att betala ut den sista delen av vårt projektstöd/bidrag till oss. Det är jultider och precis som på Jesus tid så tar det lite tid från det att beskedet kom tills de tre vise männen kom med gåvor i form av guld, rökelse och myrra. Vi tolkar Länsstyrelsen beslut som att det kan dröja någon månad innan utbetalning sker till FiberBestorp.

Återbetalning av överskott i projektet till er som medlemmar och avslut av föreningen, kommer inledas först efter att vi fått slututbetalning av bidraget och reglerat föreningens lån med banken.

Vi närmar oss nu slutet på vårt lilla fiber projekt. Vi uppmanar de få medlemmar som ännu inte registrerat sina bankuppgifter för återbetalning att göra detta snarast. Uppgifterna lämnas på samma sätt som du tidigare lämnat uppgifter om din fastighet till oss, dvs via den länk som du som medlem fått skickat via e-post till dig.

Vi kommer skicka ut information via e-post till alla medlemmar inför återbetalning samt vilket belopp det blir.

Styrelsen för FiberBestorp önskar alla vår medlemmar en God Jul och ett Gott Nytt År.


Uppdaterad 2017-11-05:

Inspektion inför slututbetalning av bidraget

Den 31 oktober genomförde Länsstyrelsen en inspektion av fibernätet på plats i Bestorp. Vi uppfattade att Länsstyrelsen verkade nöjda med inspektionen och likaså med de komplettering vi skickat in.  Så utifrån det hoppas vi få den slutlig utbetalningen av bidraget inom 1-2 månader.

Återbetalning av överskott i projektet till er som medlemmar och avslut av föreningen, kan inledas först ske efter att vi fått slututbetalning av bidraget.

Vi hoppas nu vara nära oss slutet på vårt lilla fiber projekt. Så vi uppmanar medlemmar som ännu inte registrerat sina bankuppgifter för återbetalning göra detta snarast. Bankuppgifterna lämnar du på samma sätt som du tidigare lämnat uppgifter om din fastighet till oss, dvs via den länk som du som medlem fått skickat via e-post till dig.


Uppdaterad 2017-10-22:

Kompletteringar för slututbetalning av bidraget

Den 14 september  skickade vi in de kompletteringar som Länsstyrelsen begärt svar på. Utifrån de kompletterande underlag som vi fått via vår kommunikationsoperatör Utsikt. Det blev ca 170 sidor som vi fick skicka in i pappersformat, då Länsstyrelsen endast tar emot kompletteringar på papper. Länsstyrelsen bekräftade att de fått in kompletteringen. Efter det har vi inte fått någon mera information.

Återbetalning resp avslut av föreningen kan först ske efter att slututbetalning av bidraget skett. Så vi kommer vara fortsatt beroende av hur snart Länsstyrelsen kan behandla vår ansökan efter vår komplettering.

Vi fortsätter uppmana medlemmar som ännu inte registrera sina bankuppgifter för återbetalning att göra det snarast. Bankuppgifterna lämnar du på samma sätt som du tidigare lämnat uppgifter om din fastighet till oss, dvs via den länk som du som medlem fått skickat via e-post till dig.


Uppdaterad 2017-08-14:

Kompletteringar för slututbetalning av bidraget

Den 19 juli fick vi äntligen återkoppling på vår begäran om slututbetalning av bidraget. Länsstyrelsen begär i det ett antal kompletteringar som vår kommunikationsoperatör Utsikt måste ta underlagen till. Eftersom återkopplingen kom mitt i semesterperioden så påbörjade Utsikt kompletteringsarbetet i början av augusti. Vårt mål är att kunna få in kompletteringarna under augusti månad.

Återbetalning resp avslut av föreningen kan först ske efter att slututbetalning av bidraget skett. Så vi kommer vara fortsatt beroende av hur snart Länsstyrelsen kan behandla vår ansökan efter vår komplettering.

Vi fortsätter uppmana medlemmar som ännu inte registrera sina bankuppgifter för återbetalning att göra det snarast. Bankuppgifterna lämnar du på samma sätt som du tidigare lämnat uppgifter om din fastighet till oss, dvs via den länk som du som medlem fått skickat via e-post till dig.


Uppdaterad 2017-07-01:

Presentation från årsmöte i FiberBestorp

Anledning till att det endast kommer vara preliminär uppskattningar av återbetalningsbelopp är att Länsstyrelsen inte har hunnit behandla vår bidragsansökan för slututbetalning än.
FiberBestorp skickade den 13 februari in begäran om slututbetalning till Länsstyrelsen för vårt bredbandsbidrag.
Vi har gjort återkommande påstötningar på Länsstyrelsen och även via Bredbandsforum, för att försöka få vår ansökan behandlad.
Det besked vi har är att Länsstyrelsen inte hunnit till vår ansökan ännu pga hög arbetsbelastning.
Så när återbetalning resp avslut av föreningen kan ske är i nuläget helt beroende av Länsstyrelsen.

Den presentation som används under årsmöte finns tillgänglig här.

Protokoll från årsmötet 2017-06-19.

Vi uppmanar medlemmar som ännu inte registrera sina bankuppgifter för återbetalning att göra det snarast. Bankuppgifterna lämnar du på samma sätt som du tidigare lämnat uppgifter om din fastighet till oss, dvs via den länk som du som medlem fått skickat via e-post till dig.


Uppdaterad 2017-06-04:

Årsmöte i FiberBestorp

FiberBestorp inbjuder samtliga medlemmar till årsmöte måndagen den 19 juni 19:00, enligt kallelse och agenda för årsmötet.
Årsmötet kommer som vanligt att vara i Eklunda.

All byggnation för fiberanslutning är genomförd för FiberBestorp.
Det återstår nu endast visst återställningsarbete som Utsikts entreprenörer kommer göra under den närmaste tiden.

På årsmötet kommer vi att redogöra för hela fiberprojektet inklusive preliminär uppskattningar av återbetalning till medlemmarna samt hur avslutande av föreningen kommer att gå till.

Anledning till att det endast kommer vara preliminär uppskattningar av återbetalningsbelopp är att Länsstyrelsen inte har hunnit behandla vår bidragsansökan för slututbetalning än.
FiberBestorp skickade den 13 februari in begäran om slututbetalning till Länsstyrelsen för vårt bredbandsbidrag.
Vi har gjort återkommande påstötningar på Länsstyrelsen och även via Bredbandsforum, för att försöka få vår ansökan behandlad.
Det besked vi har är att Länsstyrelsen inte hunnit till vår ansökan ännu pga hög arbetsbelastning.
Så när återbetalning resp avslut av föreningen kan ske är i nuläget helt beroende av Länsstyrelsen.

Medlemmar som ännu inte registrera sina bankuppgifter för återbetalning ber vi göra det snarast.
Du lämnar bankuppgifterna på samma sätt som tidigare lämnat uppgifter om din fastighet till oss, dvs via den länk som vi skickat till resp medlem via e-post.


Uppdaterad 2017-02-19:

Slututbetalning från Jordbruksverket

FiberBestorp skickade den 13 februari in begäran om slututbetalning till Jordbruksverket för vårt bredbandsbidrag. När detta är på plats, inleds arbetet med att avsluta vår förening FiberBestorp.
Om inget oväntat inträffar i handläggningen av slututbetalningen kommer föreningen få ett överskott.
Återbetalning till dig som medlem planeras ske efter vårt årsmöte våren 2017.
Vilken summa det blir kommer presenteras på årsmötet.

Uppdaterad 2016-09-11:

Grävningen börjar gå mot sitt slut för etapp 2

Det är dock smärre försening så att installationsarbetet kommer komma igång i vecka 46. Utsikt räknar med att kunna hålla tidplanen i stort, så att det ska vara klart under vecka 49 enligt plan. Så Utsikts entreprenör Svagströmsinstallationer i Norrköping AB (SVINAB) kommer börja boka tider för installation i resp fastighet. Så inför det kontrollera att ni har rätt telefonnummer i vårt register, så de kan nå er.

Uppdaterad 2016-10-23:

Grävning pågår nu för fullt för etapp 2

Grävningsarbetet för etapp 2 satte igång i vecka 33, den 15 augusti. Etapp 2 omfattar alla delar utanför centrala Bestorp och Sågarholmen.

Projektplan anpassade intalat utifrån den ordning markavtal blev klara. Nu är alla markavtal klara.
Grävningen påbörjades därför i området vid Sätra Fyra, upp mot Sätra skola och ner mot Sätravallen.

Under vecka 36 utökade i gräventreprenören Tjällmo Grävmaskiner AB med ytterligare en grävmaskin, så att totalt 3 grävlag är igång. Det kommer snabba upp grävningen mer än vad den grova projektplanen anger.

Nedan redovisas den grova projektplan. När vi får uppdateringar så uppdaterar vi projektplanen.

Område Grävning stamnät Grävning tomt Blåsning stamnät Blåsning tomt Installation
Område 1, Norrängen, Bestorp by V37-42  V42-43  V43  V47  V48
Område 2, Sydväst inkl skolan V40-42  V45  V44  V46  V49
Område 3, Sätrafyra, Sätravallen V33-37 V38-40  V41  V41  V44
Område 4, Tråsttorp  V36-39  V40-41 V40 V42  V45

Genomförandefasen i etapp 2 är indelad i 4 områden enligt områdesindelning etapp 2
Schaktkartor för resp delomårde : Område 1 (Norrängen, Bestorp by), Område 2 (Sydväst inkl skolan) , Område 3 (Sätrafyra, Sätravallen), Område 4 (Tråsttorp). Schaktkartorna är utkast och kan bli reviderade vid slutligt genomförande.


Uppdaterad 2016-08-13:

Nu börjar grävning i resp område för etapp 2

Grävningsarbetet för etapp 2 sätter igång i vecka 33, den 15 augusti. Etapp 2 omfattar alla delar utanför centrala Bestorp och Sågarholmen.

Projektplan har fått anpassats till vart markavtal blivit klara. Därför kommer grävningen påbörjas i området vid Sätra Fyra, upp mot Sätra skola och ner mot Sätravallen. Så snart markavtal blir klart kommer projektplanen uppdateras.

Ny ”preliminär” projektplan. Vi kommer publicera förändringar här vart efter vi får dem.

Område Grävning Blåsning / skarvning Installation
Område 3, Sätrafyra, Sätravallen V33-38
Område 2, Sydväst inkl skolan V33-38
Område 4, Tråsttorp V39-41
Område 1, Norrängen, Bestorp by V42-44

Genomförandefasen i etapp 2 är indelad i 4 områden enligt områdesindelning etapp 2
Schaktkartor för resp delomårde : Område 1 (Norrängen, Bestorp by), Område 2 (Sydväst inkl skolan) , Område 3 (Sätrafyra, Sätravallen), Område 4 (Tråsttorp). Schaktkartorna är utkast och kan bli reviderade vid slutligt genomförande.


Uppdaterad 2016-08-01:

Dags att planera för anslutning av din fastighet i etapp 2

Fibertåget är nu inne i etapp 2 och tidpunkten för anslutning närmar sig i rask takt.
Preliminärt sätter grävningsarbetet för etapp 2 igång i vecka 33, dvs runt den 15 augusti.
Etapp 2 omfattar alla delar utanför centrala Bestorp och Sågarholmen.

Inför anslutningen av din fastighet så behöver du märka ut var du vill få in fibern i huset.
Läs noga informationen kring “Skylta för fiberanslutning“.

Skylta för fiberanslutning

Skyltar för markering av var du vill få in fibern kommer att finnas för avhämtning utanför ICA Nära Bestorp från den 13 juni och skylten ska vara på plats på din tomt senast den 12 augusti i vecka 32. Så snart du placerat ut skylten, ska du bekräfta via länken i det e-postmeddelande du fått, att skylten finns på plats.

Skylten ska placeras vid husvägg, där fibern ska borras in, längs den fasad som vetter mot Utsikts huvudschakt. Vart huvudschakten går utanför ditt hus ser du på de kartor som finns här på hemsidan. Utsikt gräver närmsta/enklaste vägen från tomtgräns till din skylt.
FiberBestorp kommer vid förändring uppdatera den grova tidplanen på hemsidan med vilka veckor Utsikt gräver på tomterna i de olika delområdena inom etapp 2.

Nu är det hög tid att planera var fibern ska tas in i huset. Montering av fiberuttag och bredbandsswitch sker max 2 meter (kabelväg) från intaget genom väggen. Slutkundsutrustningen ska placeras i ett torrt utrymme som har tillgång till 230 volt vägguttag. Temperaturen i rummet får inte understiga 0°C eller överstiga + 45°C. Fiberuttaget går inte att flytta efter installationen. Bredbandsswitchen kan dock flyttas om du förlägger en ”förlängningskabel” från fiberuttaget. För att få detta utfört får du själv vända dig till lämplig installationsfirma. Planerar du att flytta bredbandsswitchen är det dock bra om du informerar installatören om detta vid installationstillfället, så att installatören inte gör onödiga skruvhål i väggen.

 • Grävning sker i möjligaste mån i mjuk mark såsom gräs, jord eller grus. Om det inte är möjligt så att grävning måste passera plattsättning eller asfalt löses det på bästa sätt.
 • Finns det trädäck måste fastighetsägaren själv ombesörja en slang från närmaste grävbara yta in till husvägg, alternativt plocka bort trädäcket så att grävning kan ske. Kontakta din områdesstödjare så får du slang som Utsikt tillhandahåller till FiberBestorp.
 • Grävning kommer att ske både för hand eller med maskin alternativt kan tryckning eller plöjning komma att användas. Vilken metod som är lämpligast att använda sig av bestämmer entreprenören från fall till fall.
 • Anslutning via ev befintlig kanalisation kommer endast ske, om kanalisation har fungerande dragtråd som är direkt åtkomlig på båda ändar. Inget grävande för att hitta ev befintliga kanalisationer kommer göras av entreprenören.

Korrekta uppgifter

För anslutningen av din fastighet ska fungera är det viktigt att föreningen har rätt uppgifter om dig och din fastighet. Kontrollera och uppdatera dina uppgifter fastighetsbeteckning, adress, e-postadress, telefonnr, mobilnummer. Installatören kommer använda det telefonnummer du anger för att kontakta dig inför installationen i din fastighet.
Du når dina uppgifter via länken du fick som kvittens på din betalning till föreningen. Har du inte kvar det e-postmeddelandet så kan du klicka här för att få en ny länk.
Områdesstödjare
Föreningens områdesstödjare kan stötta dig inför anslutningen med placering av skylten för grävning på hustomten. Områdesstödjarna hjälper dig inte med din datautrustning utan stödet är helt inriktat placeringen av märkskylten för själva anslutningen in i fastigheten.
Följande är områdesstödjare inom etapp 2 för resp delområde:

 • Norrängen, Thomas Pettersson, thpe56@gmail.com, 070-5137600
 • Sätra 4:a, Bengt Karlsson, bengt.oh.karlsson@allt2.se, 070-3426495
 • Tråstorp, Olof Malmström, olof.malmstrom@hotmail.se, 010-7053134
 • Övriga, Johan Ekstrand, johanekstrand78@gmail.com, 0734-181707

Frågor och svar

FiberBestorp kommer fylla på frågor och svar. Skicka allmänna frågor till fiber@bestorp.se detaljerade frågor kring just din fastighet tar du med områdesstödjaren i ditt område.

Utförare av byggnationen

Det kommer vara Svagströmsinstallationer i Norrköping AB (SVINAB) som kommer att utföra byggnationen. Som underentreprenör för grävningen kommer de att ta in Tjällmo Grävmaskiner AB. Schaktning kommer påbörjas under vecka 33. Förutsatt att alla tillstånd blir klara uppskattar Utsikt att schaktarbetena kommer att pågå i ca 3 månader. Mera detaljerad tidplan kommer i augusti.


Uppdaterad 2016-06-16:

Områdesindelning etapp 2

Etapp 2 är i genomförandefasen indelat i 4 områden enligt områdesindelning etapp 2
Schaktkartor för resp delomårde : Område 1 (Norrängen, Bestorp by), Område 2 (Sydväst inkl skolan) , Område 3 (Sätrafyra, Sätravallen), Område 4 (Tråsttorp). Schaktkartorna är utkast och kan bli reviderade inför slutligt genomförande.

Grov preliminär tidplan från Utsikt, senast uppdaterad 2016-06-16.  Beroende på bland annat markupplåtelseavtal.
Vi fortsätter publiceras förändringar här vart efter vi får dem.

Område Grävning Blåsning / skarvning Installation
Område 1, Norrängen, Bestorp by V33-35 V36 V39
Område 2, Sydväst inkl skolan V37-38 V39 V41
Område 3, Sätrafyra, Sätravallen V39-41 V42-45 V46
Område 4, Tråsttorp V42-44 V46 V47

Uppdaterad 2016-04-10:

Genomförande etapp 2

Preliminär tidplan

Medlem placerar ut sin märkskylt, start i början augusti
Grävning, start i mitten av augusti och pågår i ca 3 månader
Kabelförläggning/skarvning, start i mitten av november pågår i ca 1 månad
Installation, start i mitten av december pågår i ca 1 månad

Korrekta uppgifter

För anslutningen av din fastighet ska fungera är det viktigt att FiberBestorp har rätt uppgifter om dig och din fastighet. Kontrollera och uppdatera dina uppgifter fastighetsbeteckning, adress, e-postadress, telefonnr, mobilnummer. Installatören kommer använda det telefonnummer du anger för att kontakta dig för att boka dag/tid för installationen i din fastighet.
Har du inte kvar något e-postmeddelande från FiberBestorp med länk så kan du klicka här för att få en ny länk.

Områdesstödjare

Föreningens områdesstödjare för etapp 2 kan stötta dig med placering av skylten för grävning på hustomten. Områdesstödjarna hjälper dig inte med din datautrustning utan stödet är helt inriktat placeringen av märkskylten för själva anslutningen in i fastigheten.
Följande är områdesstödjare inom etapp 2 för resp delområde:

 • Norrängen, Thomas Pettersson, thpe56@gmail.com, 070-5137600
 • Sätra 4:a, Bengt Karlsson, bengt.oh.karlsson@allt2.se, 070-3426495
 • Tråstorp, Olof Malmström, olof.malmstrom@hotmail.se, 010-7053134
 • Övriga, Johan Ekstrand, johanekstrand78@gmail.com, 0734-181707

Intresserad av att vara områdesstödjare? kontakta fiber@bestorp.se

Frågor och svar

Vi fick in flera frågor under etapp 1 som vi besvarat som kan vara bra stöd för dig i etapp 2, så ta del av frågor och svar.

FiberBestorp kommer fortsätta fylla på frågor och svar på hemsidan. Fortsätt skicka allmänna frågor till fiber@bestorp.se detaljerade frågor kring just din fastighet tar du med områdesstödjaren i ditt område.


Uppdaterad 2016-04-10:

Årsmöte i FiberBestorp

FiberBestorp höll årsmöte onsdagen den 6 april 19:00. Kallelse och agenda mm från årsmötet.
Årsmötet var i som vanligt att i Eklunda.
Bland annat lämnades information runt etapp 2 på årsmötet.

På årsmötet redovisades Verksamhetsberättelse för 2015. Här finns även Presentation som vi gjorde på mötet.


Uppdaterad 2016-04-10:

Vad får jag för anslutningsavgiften

Till skillnad från de flesta andra fiberprojekt så har vi förhandlat fram att du för anslutningsavgiften kommer att få en färdig fiberanslutning ända in i ditt hus. Den är klar att använda utan att du behöver lägga ner något eget arbete. I anslutningsavgiften ingår grävning på din tomt samt installation av fiberkabeln in i ditt hem. Eventuellt vidaredragning av nätverk inne i ditt hus ingår dock inte. Du får sedan möjlighet att välja vilka tjänster du vill ha, så som Internet, Telefoni, TV via bredband mm. Du binder dig inte för någon löpande kostnad, utan kan välja att bara ansluta dig utan att köpa någon tjänst alls.

Mer information kring den praktiska delen i anslutningen kommer vi när vi är fått klart detaljerna för etapp 2.

Har du någon granne som inte gått med, så kan du tipsa dem om att de har chansen att hoppa på tåget nu, om de ligger i direkt närhet till någon som är redan är medlem. Området för anslutning är alltså starkt begränsat, se karta längst upp på sidan. Området för etapp 1 är också stängt och inga nya medlemmar tas in där.

Har du några frågor eller tycker du att något är oklart?
Vi uppdaterar kontinuerligt sidan Fiber – Frågor och Svar.
Hittar du inte svar på din fråga där kan du maila den till fiber@bestorp.se


Uppdaterad 2016-04-10:

Installation etapp 1 klar

Fibertåget nådde sin slutdestination för etapp 1 i slutet av november.
Alla medlemmar i etapp 1 kan där med beställa de tjänster de önskar vi sin nya bredbandsanslutning.
Den sista återställningen av markytor och gator, gjordes klar i början på april 2016. Detta pga vintern.


Uppdaterad 2016-03-12:

Vår bidragsansökan är godkänd av Länsstyrelsen!

Med det glädjande beskedet kan Fibertåget nu rulla igång etapp 2 i omlandet runt Bestorps tätort.
Planeringen för genomförande av etapp 2 har nu dragit igång.
Som ett led i detta görs avstämning med vår kommunikationsoperatör Utsikt, utifrån de senaste justeringarna i bidragsreglerna.
Bidragsbeslutet kommer ge oss upp till 60% i bidrag för utbyggnaden, kopplat till ett strikt bidragsregelverk.
Corren.se finns en artikel som lite kort beskriver denna bidragsomgång.

Vi kommer att hålla er som medlemmar uppdaterade på stegen framåt i etapp 2.


Tidigare information

För att underlätta har vi flyttat ut tidigare information till separata artiklar.