Home » Om Bestorp

Om Bestorp

Bestorpsboken

Under 2012 sammanställde Bestorps Byalag en bok om Bestorp som delades ut till samtliga intresserade i samhället.
Denna bok finns även tillgänglig här i elektronisk form i pdf-format. Klicka på bilden nedan.

Bestorpsboken_framsida

Kort info om Bestorp

Bestorp ligger 25 km söder om Linköping mitt i det vackra eklandskapet längs med sjön Rängen.

I Bestorps samhälle finns idag:
Närservice med affären vilken driver sin verksamhet utan kommunalt stöd, snickare, plåtslagare, äldreboende, räddningstjänst, bio, folkets hus.
Transporter med buss och möjlig tågkommunikation.
Boende i både hyreslägenheter, villor och mindre fritidshus.
Fritidsaktiviteter inkluderande aktivt byalag, båtklubb, badplats.
Skola och förskola med en aktiv föräldraförening.

I Bestorp har det alltid varit en positiv befolkningsspiral.
De senaste tillskotten av bostäder är villaområdet upp mot skolan i Sätra.
Här har det byggts 29 villor samt 28 hyreslägenheter sedan 1988-89.
De senaste 9 villorna uppfördes 2006/07 på tomter från kommunen vilka bland annat marknadsfördes med närhet till skolan i Sätra.
På Sågarholmen kopplades vatten och avlopp in under 2008 vilket innebar möjligheten till permanentboende.
Konsekvenserna av detta syns redan då det numera finns 19 personer som bor året runt i hus på Sågarholmen.
På liknande vis sker omvandlingen av Norrängen mot fler året runt boende vilka i hög grad är barnfamiljer.
Vi har haft en ökning av invånarantalet från 602 till 749 personer från år 2001 till 2010.
Detta är en viktig indikation på att samhället Bestorp fortsätter att utvecklas och har potentialen att förbli en by med bra service.

Hämtat ur LEA analys Bestorp 2012.
Läs rapporten i sin helhet här.