Home » På gång i Bestorp

På gång i Bestorp

Här lägger vi upp det som är på gång i närtid i Bestorp med omnejd.
Våra ”huvudnummer” som vi arbetar med i Bestorp hittar du under flikarna i menyn ovan.

Årsmöte Bestorps Byalag

Bestorps Byalag inbjuder till årsmöte 15 april kl. 15.00 i Eklunda

Sedvanliga årsmötesförhandlingar

Kaffeservering

Välkomna!

Vad gäller angående snöröjningen i Bestorp

Vi ställde några grundläggande frågor kring snöröjningen i Bestorp till Thormans Entreprenad som sköter detta på uppdrag av Linköpings Kommun.

1. Vad har ni för kriterier för hur snöröjningen och halkbekämpning skall ske i Bestorp?

Kriterierna för snöröjning och halkbekämpning i Linköpings kommun finns specificerade på kommunens hemsida för den som är intresserad.
Bestorps kommunala vägnät är indelad i tre kategorier: lokalgata, GC-väg (gång- cykelväg reds anm.) och gångbana.
För lokalgata ska vi starta snöröjning när det kommit 7 cm och vi har då 24 tim på oss att ploga.
För efterarbeten (såsom flytta snövallar, eller röja mer noggrannt vid övergånggsställen osv) är det 72 tim vi har på oss.
För GC-väg och gångbana gäller startkriteriet 3 cm och vi har då 8 tim på oss att röja och totalt 72 tim för efterarbeten.

2. Jag undrar även hur ni arbetar med trottoarer samt snövallar som uppstår vid tex garageinfarter mm?

Snövallar är oundviktligt förekommande vid snöröjning och entreprenörer har tillåtelse att lämna snövallar som uppstår vid garageuppfarter osv när man plogar gatan utanför.
Däremot ska entreprenörer inte lägga upp en snövall avsiktigt på någons garageuppfart.

3. Vilka vägars trottoarer snöröjer ni och vilka är fastighetsägares ansvar att röja?

Kartan nedan visar kommunala vinterväghållningen avseende GC-väg (grön) och gångbana (blå) i Bestorp.
Övriga gångbanor är fastighetsägares ansvar. Nedan skrivelse reglerar fastighetsägarnas ansvar:
”Enligt beslut i KF har fastighetsägaren ålagts de åtgärder som avses i 2 § (1998:814) med särskilda bestämmelser om gatuhållning och skyltning i fråga om gångbana och annat för gångtrafik erforderligt utrymme utanför fastigheten.”

 

 

Bokbussen stannar i Bestorp

Bokbuss bild

Bussen är på plats vid f.d. busshållplatsen vid järnvägen
onsdagar Udda Veckor 16,30-17,15.
Vet du om att du kan få ett SMS när Bokbussen är på väg till dig?

Läs mer här!

Bestorp på Facebook

Bestorp har även en grupp på Facebook med aktuell information.
Länk till denna grupp.

Vet du om något som händer i närtid som du vill ska synas här?
Skicka ett mail till info@bestorp.se