Home » Frågor och svar före etapp 1

Frågor och svar före etapp 1

Uppdaterat 2016-04-10:

Här har vi samlat frågor och svar gällde före Etapp 1.

Information som finns nedan var aktuell när den skrevs. Men kan nu innehålla felaktigheter kopplat till hur projektet över tid utvecklades sig.


Inledning

Vad betyder det för mig?
Här har vi listat ett antal frågor och svar och här kommer vi även att fylla på med de frågor som vi får under arbetets gång.
Har du en fråga, så skicka den via e-post till fiber@bestorp.se eller ring Fredrik på 0734-181281.


Frågor och Svar

Uppdaterat 2015-02-22

Vem kommer att driva nätet, (Utsikt?)
Det är detta som är vårt nuvarande pågående steg att få fram.
De nya bidragsreglerna kräver att vi upphandlar kommunikationsoperatör så det återstår att se om det blir Utsikt, Telia (Skanova) eller någon annan.

Hur länge kommer föreningen äga nätet innan det överlåts till operatören?
Detta är något som ännu inte är helt klarlagt med de nya bidragsreglerna.
Tidigare var det så att fick man bidrag för indragningen av fiber var föreningen tvungen att äga nätet i fem år.
Denna information får vi komplettera med så fort det är klarlagt.

Som medlem i föreningen är jag så klart även intresserad av hur de olika kostnaderna fördelar sig i projektet.
Vi kommer att redovisa hur de olika kostnaderna fördelas.
Än så länge har vi endast kostnader för arbetet som RALA gör (2015-02-22).
Resterande kostnader kommer att upphandlas och vi kommer att redovisa dessa vid tillfälle längre fram.

Vad händer om inte tillräckligt många väljer att gå vidare? Kommer det att påverka priset?
Om många väljer att nu inte gå med så att det blir en högre prislapp än den vi nu tar in, kommer man ha möjlighet att ompröva sitt beslut att dra in fiber.
Vi kommer då även att kalla till ett medlemsmöte för att bestämma väg framåt.

Vad har man för alternativ och hur ser priserna ut för att ansluta sig till en tjänsteleverantör för själva uppkopplingen?
Detta är helt beroende av vilken kommunikationsoperatör det blir.

Går det att använda sig av ROT-avdrag?
Avseende ROT så är det inte något som kommer kunna användas.
All upphandling och betalning kommer ske mot Ekonomiska Föreningen FiberBestorp.
Vi pratar dessutom om några enstaka hundralappar då grävningen på egen tomt är en så liten del av kostnaden.


Varför behöver jag fiberanslutning. Räcker det inte med ADSL eller 4G som byggs ut överallt?
– Vi som arbetar med detta projekt att dra fiber till hushåll i Bestorp är inte experter på hur de olika teknikerna fungerar, men så här säger Utsikt om varför det är bättre att framtidssäkra sitt hus med en fiberanslutning. Klicka på bilden för att komma till Utsikts hemsida.
fiber vs 4G vs adsl

Jag har flera fastigheter som jag funderar på att anslut vad gäller då?
Du får teckna ett medlemskap per fastighet du önskar ansluta. Anslutningen följer fastigheten och inte dig som person. Det kan vara bra att se till att båda fastigheterna är anslutna till fibernätet vid tex en eventuell framtida försäljning.

Vilken minsta löpande kostnad kommer jag ha efter anslutning?
Du kan välja att inte använda din anslutning alls och bara se det som en framtidssäkring, då kommer du inte ha någon löpande kostnad alls.
Du betalar endast för de avtal du väljer att teckna för Internet, Telefoni och TV.

Kan man få någon leverantör utöver dom som Utsikt valt.? T.ex Telenor eller Telia. Flertalet av de leverantörer som angivits i informationen är inte så kända. Kan man inte välja bland de två andra också så blir det ju dålig konkurrens och jag känner att de kan sätta vilket pris som helst utan att man har möjlighet att välja.
-Det finns idag ett antal olika leverantörer av fibernät och de som arbetar med detta i Linköping med omnejd är Utsikt och Telia/Skanova.
Vi för i dagsläget en dialog med båda för att säkerställa vilken leverantör vi anser blir bäst att samarbeta med för att få till ett fibernät i Bestorp med omnejd.
Oavsett vilken ”nätägare” det blir i slutändan så blir vi bundna till de tjänsteleverantörer som den nätägaren har avtal med.
I dagsläget kan du med andra ord inte teckna avtal med Telenor eller Telia i Utsikts nät.
Detta är dock något som kan komma att ändras över tid.
Allt för att få till en så bra konkurens som möjligt.

www.utsikt.se hittar du de tjänsteleverantörer som Utsikt i dagsläget erbjuder och på www.oppenfiber.se/ hittar du Telias.
Som man kan se är det många som finns på båda ställena, dock kan månadskostnaden hos samma leverantör skilja mellan de olika näten.

Vad kommer det att kosta att dra in fiber i mitt hus?
– Snittkostnaden för liknande projekt som det vi nu drar igång ligger på mellan 18000:-  – 20000:- (källa Utsikt).
Vår förhoppning är att många väljer att gå med och ansluta sitt hus och då har vi möjlighet att pressa detta pris.

Kommer det att kosta lika mycket för alla oavsett vart vi bor?
– Vi kommer att titta på prismodeller, men det kan bli så att det blir olika områden där de som bor i respektive område som får täcka ”sin” kostnad. Information kring kostnader kommer framåt när vi vet mer kring antal intressenter samt vilka områden som blir aktuella.

Jag har hört att det går att söka bidrag från Länsstyrelsen för inkoppling av Fiber. Har ni tittat in på den möjligheten?
– Vi har varit i kontakt med Länsstyrelsen och årets bidragspengar är slut, men förslag på nytt landsbygdsprogram där detta ryms ligger som förslag för godkännande. Vi kommer att följa upp detta och se vad det innebär samt om det kommer att finnas möjlighet för oss att söka. Vad det skulle kunna innebära på slutpriset vet vi i dagsläget inte.

Jag bor en bit utanför Bestorp. Kommer ni att dra fiber även till mitt hus?
– Den grupp som nu startar detta arbete kommer att arbeta för att fiber dras till husen i Bestorp samhälle, ut på Sågarholmen samt Sätra,/Sätravallen.
Bor du i tex , Kritineberg eller Norrängen behöver vi få med personer från dessa områden som tar hand om det arbete som det innebär att täcka även dessa områden.

Vad händer om jag inte går med nu, kan jag ansluta mig senare?
– Du kan välj att avvakta och dra igång ett eget projekt vid ett senare skede och då ansluta dig till det nät som nu kommer skapas i Bestorp.
Det kommer dock att bli dyrare för dig som individ eftersom bara anslutningskostnaden till Utsikt då kommer att kosta 25000:- (Nu betalar vi 7990:-). Dessutom ska du bekosta grävning till närmsta anslutningspunkt där det finns ledig kapacitet.

Jag vill inte gå med. Kommer ni att gräva på min tomt i alla fall för att nå fastigheter längre bort?
– Så kan bli fallet och det kommer då att upprättas ett avtal mellan dig och Utsikt angående detta.

Jag vill inte ansluta mitt hus till fiber i dagsläget, men jag vill framtidssäkra mitt hus genom att dra fram fibern till min tomtgräns. Går det?
– Ja, du kan välja att bara vara med och bekosta grävarbete fram till din tomtgräns men inte ansluta dig till Utsikt. Du behöver då inte betala de 7990:- i anslutningskostnad. Om du dock väljer att göra denna anslutning vid ett senare tillfälle kostar det i dagsläget 25000:-. 

Jag vill gärna ansluta mitt hushåll men har inte de pengarna just nu, finns det någon lösning på finansiering?
Utsikt har samarbete med en bank som kan hjälpa till med ett upplägg kring finansiering.

Jag vill gärna vara med och hjälpa till med arbete att dra fiber till hushållen i Bestorp. Vem vänder jag mig till?
– Skicka ett mail till fiber@bestorp.se eller ring Fredrik på 0734-181281

När kommer etapp 1 vara inkopplat och klart?
– Preliminär tidplan:

  • November-december projektering
  • Januari 2015 presenteras prissättning för anslutning
  • Mars full betalning för anslutning
  • Maj-augusti byggnation av fibernät
  • September aktivering av bredbandet i din fastighet

Jag känner personer med grävmaskin som kan vara med och gräva till bra pris. Vart vänder jag mig med denna info?
– Skicka ett mail till fiber@bestorp.se eller ring Fredrik på 0734-181281