Frågor och svar under etapp 1

Uppdaterat 2016-04-10:

Här har vi samlat frågor och svar gällde under Etapp 1.

Information som finns nedan var aktuell när den skrevs. Men kan nu innehålla felaktigheter kopplat till hur projektet över tid utvecklades sig.


Inledning

Har du en fråga, så skicka den via e-post till fiber@bestorp.se eller ring Fredrik på 0734-181281

Vi inriktar nu frågor och svar kring den kommande anslutningen.

Senast ändring: 2015-11-16, vi uppdatera datum, för att du ska kunna se när det senast skedde en förändring.

När kommer återställning av asfalten i områdena börja?

De kommer börja med återställning av asfalten under vecka 48.
De börjar med de vägar som vägverket äger för att sedan fortsätta in i områdena.
Detta förutsätter att vädret håller i sig som det är nu och inte börjar snöa.

När kommer min adress rapporteras in till tjänsteleverantörerna så att jag kan se priser samt beställa ett abonnemang?

Så fort man fått fibern indragen i huset och switchen monterad ska det gå att beställa en tjänst.
Detta gör man enklast på ett av två följande sätt:

 1. Anslut en dator till switchen i porten märkt ”Internet” och starta webb-läsaren.
  Man blir då automatiskt omdirigerad till Utsikts tjänsteguide.
  Här får man först registrera sig innan man kan logga in på kundportalen där man sedan kan beställa de tjänster man önskar.
 2. Via hemsidan  www.utsikt.se.
  Under ”UTBUD” -> ”Privatkunder villa” finns det en tjänsteguide där man kan hitta information och priser samt beställa tjänster hos samtliga tjänsteleverantörer.

Installatören från Svinab kommer även lämna efter avslutad installation en broschyr som steg för steg beskriver hur man kopplar in sin utrustning och beställer tjänster enligt punkt 1 ovan.

Om man bara är ute efter information och priser hänvisar vi även till tjänsteguiden på Utsikts hemsida.
Vissa tjänsteleverantörer synkar inte sina databaser mot Utsikts system särskilt ofta och går man då via deras hemsida kan det därför dröja innan det fungerar att knappa in sin adress där.

Vad betyder strecken i olika färger som är utritade?

Strecken i framförallt orange och grönt som är utritade på marken markerar vart det finns befintlig kanalisation och är endast till för de som gräver så att de ska veta vart denna ligger.
De markerar inte på något sätt ut vart grävning kommer att ske in på tomt t.ex.

De olika färgerna för de som är intresserade är:
Orange = telekabel
Grön = elkabel
Gul = elkabel till gatubelysning
Blå/röd = markering för grävarna

Finns det någon informationsbroschyr

Det finns en allmän informationsbroschyr från Utsikt för anslutning. Den stämmer även för FiberBestorp med det undantaget att Utsikt i vårt fall även gräver på tomten.

Vad kan vara en lämplig plats att komma in på?

Vi rekommendera att du försöker hitta plats på den sida av huset som är närmast huvudschakten. Om det finns träddäck eller beläggning tex asfalt eller annat i vägen, så är det lämpligt att om möjligt ta en annan väg in. Tipset är att placera anslutningen relativt centralt i huset. På en plats där det är möjligt att via nätverkskabel nå TVn. Utsikt informerade vid informationsmötet i Eklunda om att det kan vara bra att kunna gå via nätverkskabel till TVn för att få bra kvalité. För internet åtkomst från surfplattor, mobiltelefoner och datorer mm, så kommer troligen de flesta ha någon trådlös router, varför en relativt central placering i huset är bra. För anslutning av fast telefoni via telefonibox via fiberanslutning är det bra om den kan anslutas till första jacket i huset.

Placering av fiberuttaget och switch?

Fiberuttaget och switch bör monteras bredvid varandra på samma väg.

 Vad händer vid strömavbrott?

I avtalet med Utsikt så finns det minst 8 timmars drift i händelse av strömavbrott i den central utrustningen för oss i Bestorp. Sedan är det upp till varje fastighetsägare som vill ha någon form av egen avbrottfri kraft vid eventuellt strömavbrott att ordna det. Finns relativt billiga så kallade UPSer att köpa från många olika affärer för detta ändamål. Alla delar som då önskas vara igång behöver då placeras ihop med UPSen, så som Utsikts brebandsswitch, trådlösrouter, telefonibox mm. Kan vara bra att tänka på ur ett utrymmes perspektiv, om du har detta behovet.

Vilken utrustning installerar Utsikt?

Utsikt använder lite olika fabrikat av så väl fiberkopplingsdosa som fiberswitch. Du kan läsa mera på Utsikts sidor om detta. Vi vet inte i nuläget vilken modell det blir i Bestorp. Den utrustning som Utsikt levererar kommer du som fastighetsägare inte behöva kunna något om, Utsikt sköter den.

På Utsikts sidor om Teknisk support kan du läsa mera om du har intresse.

Vilket är sista dag för märkskyltning?

När måste jag ha min skylt på plats för anslutningen?

Senast fredagen i vecka 35 dvs den 28 augusti ska märkskylten vara på plats vid resp fastighet i etapp 1 som ska anslutas. Skyltarna kommer finnas tillgängliga fr.o.m. måndag v.33 dvs den 10 augusti utanför ICA i Bestorp. Alla kommer inte att anslutas samtidigt men märkskylten ska vara på plats senast aktuell fredagen.

Vilken fiberkabeltyp ska användas vid ev förlängning?

Om du som fastighetsägare vill placera bredbandsswitchen längre in i huset. Så behöver du en SC-SC fiberkabel mellan fiberanslutningsboxen vid yttervägg fram till där du placerar bredbandsswitchen. Exempel på fiberkabel. Tänk på att en fiberkabel inte kan böjas och hanteras som en vanlig elkabel.

Vad betyder de olika färgerna på schaktkartorna?

Grönt indikerar mjukmark (gräs/grus) och brunt indikerar asfalt. Som fastighetsägare behöver du inte lägga någon vikt viod detta, utan placera din märkskylt vid ditt hus utifrån vart du önskar få in anslutningen. Utsikts grävs entreprenör kommer välja närmaste/enklaste väg in till ditt hus från den schakt som finns på kartorna.

Kan jag påverka vart grävning ska ske på tomten?

I de flesta fall kommer det vara ganska självklart utifrån grävschakt och skyltens placering vid huset vart grävningen kommer ske . Dvs närmste/enklaste väg in till huset.
I de fall som du som fastighetsägare anser att du behöver påverka vägen över tomten, så stäm av det med områdesstödjaren om du ska ta ytterligare en märkskylt att placera vid tomtgräns, för att markera varifrån du önskar att grävning ska påbörjas. Placeringen vid tomtgräns ska alltid vara på en sida av fastigheten som ligger emot på kartan angivet grävschakt.

Vilken höjd för ingång i fasad gäller?

Hur långt upp på väggen kan installatören gå in med fiberkabeln? Ända upp till övervåningen på ett hus?
Om man har källare, måste det då bli i takhöjd i källaren, eller kan anslutningen gå in på entréplanet, en bit upp på väggen?

Håltagningen för anslutning kan göras så att anslutningen kommer in i entréplan eller i källare, valfritt vilket för dig som fastighetsägare. Anslutning kan alltså inte ske på övervåning. Ingångshålet i fasadväggen ska vara över markytan. Ett kabelskydd för utomhusbruk kommer monteras från mark upp hålet i fasaden.

Hur sker grävning i plattsättning?

Är det fastighetsägaren eller entreprenören som plockar bort t.ex. plattor eller liknande? Om grävningen tex sker i plattsättning för att undvika grävning asfalt på garageuppfart, där plattor måste plockas bort och återställas.

Entreprenören ansvarar för att plocka bort och återställa de plattor som behöver lyftas. Arbetet utförs på ett professionellt sätt i syfte att att minska risken för framtida sättningar i plattläggningen. Det ingår inte någon efterjustering över tid från entreprenören, utöver åtgärdande av eventuella fel och brister direkt efter genomförandet.

Fastighetsägares närvaro vid installation?

I vilket/vilka lägen måste fastighetsägaren vara hemma och ge tillgång till huset för installationen?
På vilket sätt kommer entreprenören att kontakta respektive fastighetsägare för att boka dag/tid för installation?

Entreprenörens installatör behöver endast tillgång till huset och aktuellt utrymme en gång i samband med installation Då borras hålet i fasadväggen, fiberbox och bredbandswitch monteras. Entreprenören kommer via telefon boka dag/tid för installation.

Hjälp av grannar/kamrat för att ge tillgång till huset?

Om jag är bortrest eller på annat sätt har svårt att vara på plats vid installationen, kan jag då ta hjälp av min granne eller kamrat att ge entreprenören tillgång till huset?

Det går bra att hjälp med tillgången till huset. Den som ger tillgång till huset, ansvarar då för att besvara entreprenörens installatörs frågor om var på fasaden hålet önskas, vart fiberboxen och bredbandswitchen ska placeras.

Hur hanteras trädäck vid huset?

Finns det trädäck måste fastighetsägaren själv ombesörja en slang från närmaste grävbara yta in till husvägg, alternativt plocka bort trädäcket så att grävning kan ske. Om du har eller vill sätta igång direkt kan du skaffa 16mm Polyetenslang PEM PN. Utsikt kommer tillhandahålla 16mm Polyetenslang PEM PN via områdesstödjarna för de som har behov av slang för detta. Ta reda på längd och kontakta din områdesansvarige så får du information om var och när du kan hämta slang och märkband. Uppdatera föreningens register via den länk du fått från oss med en kort beskrivning av din kanalisation och dess längd i meter.

Tilläggisolerad källare

Vad behöver fastighetsägare med källare och dubbelisolering tänka för att anslutningen ska bli bra? Husen har då dräneringsisolering utanpå källarvägg som går bygger ut ca 20cm och slutar 10cm under marknivån. Innanför källarvägg är det reglad innervägg och glasullsisolering 5-10cm.

Anslutningshålet ska vara ovan mark så ingen borrning sker i dräneringsisolering. Slangen kommer hamna relativt grunt precis vid väggen dvs ovan på isoleringen. I övrigt bör installationen se ut som för övriga med källare.

Krävs utmärkning av lednings på den egna tomten?

Behöver fastighetsägare märka ut vart det finns ledningar mm på sin tomt? Hur ska den märkningen då ske?

Vatten, avlopp, el och telefoni ansvarar entreprenören för. Har fastighetsägaren andra egna ledningar, slangar mm som kommer vara i vägen så ansvar fastighetsägaren för att markera och informera om dessa. Fastighetsägaren bör då gör egen skyltning samt med band, rep eller dylikt visa var ledningar/slang finnas.

Hur görs grävning genom häck?

Hur sker grävning om tomten är omgiven av häck?

Vid häckar sker normalt grävning på båda sidor om häcken. Sedan trycks hål mellan för att störa häckens rötter så lite som möjligt.

Hur sker min installation steg för steg?

Hur kommer anslutning av min fastighet gå till i grova drag?

I grova drag kommer följande att ske

 1. Fastighetsägaren sätter upp Utiskts markeringsskylt vid fasaden där anslutningen ska komma in i huset. * 1
 2. Entreprenören gräver huvudschakt i gatu och parkmark
 3. Entreprenören gräver in på din tomt tomten och lägger slang. Slangen kommer ligga i ring utanför ditt hus till installation.
 4. Entreprenören blåser i fiber i slangen. Som kommer sticka ut ur slangen, till installation
 5. Entreprenören ringer och bokar dag/tid med fastighetsägaren.
 6. Fastighetsägaren ger entreprenörens installatör på överenskommen dag/tid tillgång till huset och visar var fiberbox och bredbandsswitch ska placeras.
  Entreprenörens installatör borrar i hål fasadväggen, monterar fiberbox, bredbandswitch och gör funktionskontroll av bredbandet
 7. Fastighetsägaren kan ansluta sin dator/router och beställa sina tjänster.

*1 Fastighetsägare som har egen nedgrävs ledning/slang behöver hantera det, se den frågan ovan. Fastighetsägare med trädäck eller dylikt på vägen till väggfasaden behöver hantera det, se den frågan ovan.

Vilka möjligheter har man som fastighetsägare att få fiber installerad mitt i huset via torpargrunden?

Är det omöjligt eller kan man själv göra något för att få till det så, t.ex. gräva och lägga ut polyetenslang själv?

Om du själv har eller ordnar kanalisation motsvarande polyetenslang minst 16mm med fungerande dragtråd i. Om kanalisationen finnas tillgänglig en bit utanför fasad och går upp i huset till den plats du önskar ha anslutningen, så kan den användas för att få in fiberanslutningen. Slangen ska komma upp i huset, så att fibern kan dras upp och fiberbox sättas på väg i huset. Ta reda på längd och kontakta din områdesansvarige så får du information om var och när du kan hämta slang och märkband. Uppdatera föreningens register via den länk du fått från oss med en kort beskrivning av din kanalisation och dess längd i meter.

Ingång från annan fasad än den närmaste emot huvudschakt?

Finns det möjlighet att få fibern installerad på en sida av huset som inte ligger mitt emot huvudschaktet för att få in fiberanslutningen på en plats som passar mig bättre?
Alternativ kan jag själv förlägga kanalisation (slang) till den plats som jag önskar ifrån den fasad som är närmast huvudschaktet?

Anslutning på tex gavel som inte gränsar till huvudschakt kan ske om det är tex hårdgjorda ytor, träddäck eller annat hinder i vägen mellan huvudschakt och fasaden närmast huvudschaktet.

Det går också bra att själv förlägger slang med dragtråd och märkband till alternativ plats, från den fasad som är närmast huvudschaktet. Som sedan Utsikts entreprenör dra in fibern via. Slangen måste vara på plats tills entreprenören kommer och gräver. Förläggningen ska då göras i enligt det som framgår i informationsbroschyren från Utsikt. Ta reda på längd och kontakta din områdesansvarige så får du information om var och när du kan hämta slang och märkband. Uppdatera föreningens register via den länk du fått från oss med en kort beskrivning av din kanalisation och dess längd i meter.

Placera fiberbox och fiberswitch i olika rum?

Önskar få fibern indragen genom källarväggen där andra kablar redan går in. Men vill få fiberswitchen installerad i rummet direkt ovanför där datorn finns i dag.
Installeras all utrustning där fiberkabeln dras in genom källarväggen? Eller går det att få fiberswitchen installerad i rummet direkt ovanför? Vilket skulle kräva borrning genom inner golvet.

Installation av fiberbox och fiberswitch installeras i samma rum som anslutningen kommer in i. Så du kan välja att ta in fiber i rummet direkt eller själv i efterhand ordna dragning igenom golvet från källaren. Läs gärna informationsbroschyren från Utsikt som beskriver detta.

Egen kanalisation till övervåning?

Jag önskar få in fiberanslutningen på övervåningen. Går det bra om jag själv ordnar kanalisation (rör/slang) utmed fasad in på övervåningen?

Det går också bra att själv ordna kanalisation (rör/slang) till övervåningen. Som sedan Utsikts entreprenör dra in fibern via. Kanalisation måste vara på plats tills entreprenören kommer och gräver. Ta reda på längd och kontakta din områdesansvarige så får du information om var och när du kan hämta slang och märkband. Uppdatera föreningens register via den länk du fått från oss med en kort beskrivning av din kanalisation och dess längd i meter.

Krävs grävning under träddäck?

Om jag själv lägger slang under träddäck, måste jag då gräva ner den eller kan den ligga direkt under trädäcket?

Det går bra att lägga slangen direkt under träddäcket utan att gräva. Det räcker med att slangen sticker ut en bit från träddäcket, så att entreprenören kan gräva ner den till emot den inkommande anslutning. Tänk på att lägga slangen en båge så att det finns lite att ge på vid framtida förändring.

Ledningar i fasadväggen?

Jag är osäker på om och i så fall vart det eventuellt finns elledning i den fasad där anslutningen planeras ske. Gör entreprenörens installatör någon kontroll med avseende på elledning mm vid håltagning i fasaden vid installation?

Du ska påpeka för entreprenörens installatör om du misstänker att det kan finns ledningar i väggen, där installationen ska ske. Installatören gör en kontroll på in och utsida i samband med installationen  

Kommer grävmaskin användas inne på tomten?

Kommer entreprenören använda större grävmaskin inne på min tomt?

Om grävning görs med större grävmaskin så kommer den i första hand ske ifrån grävmaskin som då står ute på gatan. Om det krävs att grävmaskin används på tomten, så kommer det vara av typen mini grävare.

Dragtråd i egen kanalisation?

Behöver jag ha dragtråd i den slang som jag får via föreningen från Utsikt.

Ja det ska finnas fungerande dragtråd i all kanalisation (slang/rör) som du själv ordnar. Tips för att få i dragtråd, är att sätta på en liten tuss på tråden och med dammsugare, suga igenom dragtråden genom slangen/röret.

Grävning under mur

Hur sker grävning om tomten är omgiven av mur?

Vid mur sker normalt grävning på båda sidor om muren. Sedan trycks hål mellan för att inte påverka muren Är det en djup grundläggning så borras hål igenom muren under mark.

När vet tjänsteleverantörerna att det finns fiber i Bestorp

På tjänsteleverantörernas sidor finns inte anslutning via fiber i Bestorp. När kommer det finnas dom alternativ?

När projektet närmar sig installationsfasen så kommer Utsikt att anmäla till tjänsteleverantörerna att det finns fiber i Bestorp.

Grävning på tomter

Vilken typ av maskiner kan jag förvänta mig kommer användas för grävning på min tomt?

I de allra flesta fall där det är möjligt utförs tomtgrävningen med en liten maskin som plöjer ner kabeln. Maskinen är ca 1x2m i storlek och kallas också traktor. Så traktor innebär inte alltid en stor maskin. Fungerar det inte med plöjningen kommer en mindre grävmaskin på 1,5 ton användas. I vissa fall blir det även aktuellt med handgrävning. Grävning på tomt kommer alltså INTE att ske in med några stora traktorgrävare.