Home » Arkiv – FiberBestorp inför Etapp 1

Arkiv – FiberBestorp inför Etapp 1

Uppdaterat 2016-04-10:

Här har vi försökt samla historiken före Etapp 1 inleddes.

Information som finns nedan var aktuell när den skrevs. Men kan nu vara felaktig kopplat till hur projektet över tid utvecklades sig.


Uppdaterat 2014-12-16:

Här hittar du bilderna som visades på stormötet den 3 dec 2014.

Presentation 3 dec


Uppdaterat 2014-11-12:

Information från FiberBestorp

Medlemmar

Tillsammans lyckades vi bli hela 212 betalande medlemmar som hoppade på fibertåget för att vara med och bygga vår nästa infrastruktur i Bestorp. Det är fantastiskt kul med så många medlemmar och det ger oss i styrelsen en bra grund för nästa fas i projektet.
Projektering begränsas till att omfatta er som nu är medlemmar, då sista betalningsdag för medlemskap är passerad.

Vad händer nu

Diskussioner pågår med de aktörer som kan leverera fibernät i Bestorp och vi bedömer utifrån dessa diskussioner att den grova tidplan som vi har presenterat är rimlig.
Vi planerar att söka bidrag från länsstyrelsen för vissa delar av projektet. Som ni kanske läste i bland annat Corren så är kommande års bidragsupplägg ännu inte helt klart.
Det kan medföra fördröjningar i delar av projektet. Vi kommer ha dialog med länsstyrelsen för att försöka få förhandsbesked och därigenom kunna se om det påverkar tidplanen.
Aktuell information finns på www.bestorp.se/fiber som vi kontinuerligt uppdaterar.

Medlemsmöte i Eklunda

Vi planerar att bjuda in till medlems/informationsmöte i början av december i Eklunda.
Mötet kommer välja styrelse för föreningen FiberBestorp fortsatta arbete, då vi nu har en interimsstyrelse fram till första föreningensmötet med er som betalande medlemmar.
När vi är klara med föreningsformaliteterna kommer vi att informera om projektets status och tänkt tidplan med aktiviteter.
Mötet kommer att avslutas med en frågestund.
Inbjudan kommer att skickas ut via e-post, läggas ut på hemsidan och sättas upp på anslagstavlorna vid ICA Bestorp.

/Styrelsen i FiberBestorp


Uppdaterat 2014-11-06:

Över 200 medlemmar i FiberBestorp

Det är otroligt glädjande att vi är så många som vill ansluta våra hushåll i Bestorp till fibernätet.
Sista betalningsdag för att bli medlem har nu passerat och vi är i skrivande stund 214 hushåll i medlemsregistret.
Du kan via länken till kartan ovan se vilka hus som är med.

Vad händer nu?
Lördagen den 8 november har vi nästa styrelsemöte i föreningen.
Vi kommer efter det att skicka ut en information till samtliga medlemmar om vad som händer framåt.


Uppdaterat 2014-09-21:

Intresseanmälningarna fortsätter att komma in, nu är det dags att bli medlem i vår förening FiberBestorp och betala en första medlemsavgift och insats.

Genom att bli medlem i FiberBestorp tar du första steget i att framtidssäkra din fastighet med fiberanslutning.
Fiber är en ny infrastruktur som kommer vara lika naturligt som vatten, avlopp och el till fastigheter i framtiden.

Du kan prata med någon av oss i styrelsen på telefon eller via epost fiber@bestorp.se.
Kontaktuppgifter till oss i styrelsen hittar du under rubriken Styrelsen med kontaktuppgifter i menyn ovan.

Medlemsavgift 100kr och insats 700kr kommer användas till projektering av var fibern ska grävas ner.
Projekteringen kommer att ge föreningen underlag för prissättning, byggritningar för upphandling mm.

Preliminär tidplan:

 • November-december projektering
 • Januari 2015 presenteras prissättning för anslutning
 • Mars full betalning för anslutning
 • Maj-augusti byggnation av fibernät
 • September aktivering av bredbandet i din fastighet

Missa inte chansen att ansluta din fastighet. Gå med som medlem genom att betala in 800 kr nu.
Efter projekteringen kommer du att få erbjudande om själva anslutningen och priset för den.
Då kan du välja att betala för att ansluta dig eller att hoppa av, så nu förbinder du dig inte till någon framtida utgift.

Den 31 oktober är sista dagen för att bli medlem i föreningen FiberBestorp.
Sätt in 800 kr på bankgiro 570-2543 och märk inbetalningen med namn och e-postadress, alternativt telefonnummer om du saknar e-postadress.

Vi kommer att bekräfta till dig när vi mottagit din betalning och be dig om att komplettera med uppgifter såsom fastighetsbeteckning mm.
Genom att göra inbetalningen till föreningen så godkänner du att dina namn- och adressuppgifter hanteras av föreningen enligt personuppgiftslagen (PUL) samt att du godkänner föreningens stadgar. Stadgarna hittar du i menyn ovan.

Stå inte ensam kvar på perrongen när dina grannar och vänner susar iväg i fibertåget mot framtiden.
Det kommer inga fler chanser att kliva på Bestorps fibertåg, så missa inte denna möjlighet!

Tipsa även dina grannar och vänner så att inte heller de missar denna möjlighet.
För att underlätta tipsandet så finns det en karta med samtliga som anmält intresse på www.bestorp.se/fiber.

Även om sista betalningsdag är den 31 oktober, betala gärna in avgiften så snart som möjligt så underlättar du för föreningen!


Uppdaterat 2014-08-26:

Informationsmöte den 24 aug i Eklunda

Den 24 augusti hade fibergruppen ett första informationsmöte för alla intresserade i Eklunda.
Det var ett 40-tal personer på plats som lyssnade till hur arbetet med att dra ny infrastruktur till Bestorp fortskrider.

Det som visades och gicks igenom var följande:

 • Fördel Fiber!
 • Hur går det till ?
 • Affärsmodell
 • Förening och medlemskap
 • Tidplan
 • Frågor

Du hittar presentationen i sin helhet genom att klicka här!

Notera att belopp som presenteras i bilderna är grova beräkningar men de ger dock en fingervisning om ungefär vart vi kommer att hamna.
Nästa steg är nu att göra ett detaljerad projektering och först när den är gjord kan vi på ett mer tillförlitligt vis ta reda på vad det kommer att kosta att bygga vår nya infrastruktur.

Vad händer härnäst?

Som ni kan läsa i presentationen kommer vi nu till punkten där man måste bestämma sig om man vi gå med i projektet eller inte.
Vi kommer så snart vi har fått igång vår ekonomiska förening samt skapat bankonton och bankgironummer att börja ta in medlems- och startavgift på 100:- + 700:-.
Dessa pengar kommer att användas i huvudsak till att göra en detaljerad projektering av vart fibern ska grävas ner och vara underlag för kostnaderna att bygga nätet.
Senast den sista oktober ska medlemsavgift och insats vara betalda, för att inte missa fibertåget. Vi försöker att hålla kostnaden så låg som möjligt och därför görs det ingen extra dimensionering för eventuella framtida anslutningar. Det kommer därför bli dyrt att ansluta sig till fibernätet i ett senare skede, om ens möjligt.
Ta chansen och anslut dig nu, den kommer inte igen.
Vi är med och bygger en ny infrastruktur!
Snart är det lika självklart att ha bredband via Fiber till sitt hem som det är att ha vatten/avlopp och el.

För dig som redan har gjort en intresseanmälan så kommer vi att skicka ut inbetalningsinformation via mail.

Har du ännu inte anmält intresse?
Vi kommer att lägga ut betalningsinformationen även på denna hemsida och samtliga som har betalt den sista oktober är med på Fibertåget.


Uppdaterat 2014-07-29:

I denna uppdatering hittar du information om:

 • Antal anmälda – vi drar igång på allvar!
 • Vi efterfrågar hjälp med grov projektering
 • Vi efterfrågar personer som vill vara med i styrelsen
 • Första informationsmöte i Eklunda 24 aug 15,00

Vi kan med glädje meddela att det i dagsläget är drygt 140 hushåll i Bestorp med omnejd som har anmält intresse.
Med det som underlag har fibergruppen beslutat att gå vidare med detta projekt för att försöka få in fiber hos så många som möjligt av oss.

Via en länk ovan hittar du en karta där samtliga intressenter är utmarkerade.
Saknar du dig själv eller sitter någon prick fel på denna karta så meddela gärna detta till fiber@bestorp.se.

Vi fortsätter att ta in anmälningar om intresse till att dra in fiber, ju fler vi blir desto billigare blir det per hushåll.
Prata gärna med dina grannar och vänner i Bestorp om detta ifall det är så att de har missat informationen som har gått ut.
Hänvisa dem gärna till vår hemsida www.bestorp.se.
Nytt sista datum för intresseanmälning är 15 aug. Där efter sammanställer vi alla intressenter till vårt nästa möte i fibergruppen.

I den första informationen som gick ut nämnde vi en möjlig prislapp på färdig anslutning på mellan 18 000 – 20 000 kr.
Vi kommer nu göra en grovprojektering för att få en bättre bild av vilka summorna för anslutningarna kommer att hamna på.
Grovprojektering planerar vi göra själva i fibergruppen, men vi ser gärna att vi får hjälp om möjligt.
Fråga 1: Har du erfarenhet av denna typ av grovprojektering och har intresse/möjlighet att hjälpa till?
Anmäl intresse till oss via ett mail till fiber@bestorp.se eller ring Fredrik Janzén på tel. 0730-540387.

För att driva detta projekt kommer vi att starta en ekonomisk förening som blir ägare till projektet.
I denna förening kommer vi att sätta samman en styrelse.
Fråga 2: Är du intresserad av att engagera dig i projekt genom att vara med i styrelsen?
Anmäl intresse till oss via ett mail till fiber@bestorp.se eller ring Fredrik Janzén på tel. 0730-540387.

Inbjudan till ett första informationsmöte i Eklunda den 24 aug kl 15,00.

Du är varmt välkommen till Eklunda den 24 aug kl 15,00 då fibergruppen håller ett första informationsmöte om vad det kommer att innebära att ansluta fiber till ditt hushåll.
Du kommer här även att få möjlighet att ställa frågor och diskutera möjliga alternativ.

Vi kommer försöka hålla ner kostnaderna i projekt genom gemensamt ideellt arbete i möjligaste mån.
Till exempel så bjuder Eklunda på hyran av lokal vid samtliga stormöten vilket direkt får en effekt på slutsumman.

Tveka inte att höra av dig om du har några frågor.
Maila dem till fiber@bestorp.se eller ring Fredrik Janzén på tel. 0730-540387.
Du kan även prata med vem som helst av de övriga medlemmarna i fibergruppen som är listade nedan.

Mvh

/Fibergruppen

Fredrik Janzén
Michael Lööw
Stellan Jacobsson
Svante Gidlund
Torbjörn Pettersson
Johan Ekstrand


Uppdaterat 2014-06-15:

Utbudet av tjänster på mediemarknaden ökar snabbt och kommer med stor sannolikhet medföra att ADSL och mobila uppkopplingar snabbt blir föråldrade. Exempelvis går nu allt flera över till att se på TV och lyssna på musik över nätet. Missa inte chansen att framtidsäkra ditt hus samt få en snabbare och säkrare bredbandsuppkoppling.

Vi har nu dragit igång arbetet med att undersöka om vi kan få fiber indraget till hushållen i Bestorp med omnejd via Utsikt Bredband i Linköping AB.

Detta är en information kring vad det skulle innebära att dra in fiber i ditt hus samt en uppmaning att anmäla intresse om du vill vara med.

Kostnaden för att dra in fiber ligger på en anslutningsavgift från Utsikt på 7990:- samt kostnad för projektering, grävning, förläggning av kanalisation och material. I snitt från liknande projekt hamnar den totala kostnaden per hushåll på ca 18000:- – 20000:- inkopplat och klart. Kostnaden beror till stor del på hur många som väljer att ansluta sig samt hur lätt det är att gräva, (grävarbetet på din egen tomt är inte inräknat men är av begränsad omfattning). Vår förhoppning är att många i Bestorp ser nyttan med att få en snabb, framtidssäkrad och tekniskt säker uppkoppling hemma. Är vi många som går med, blir kostnaden per hushåll lägre.

När fibern väl är inkopplad kan du välja om du vill använda din fiberuppkoppling till internet, telefoni, tv och nu kommer även möjlighet till hemlarmsuppkoppling mm.

Nedan är ett räkneexempel från Utsikt på vad månadskostnaden kan bli om du tecknar telefon, bredband och TV via Fiber kontra ADSL.

Prisexempel triple play

Via Utsikts nät kan du själv välja mellan ett antal olika tjänsteleverantörer för internet, telefoni samt tv vilket ger dig en stor frihet att själv skräddarsy vilka tjänster du vill abonnera på.

Tjänsteleverantörer via fiber

Är du intresserad av att ansluta ditt hus till fibernätet?

Gå in på www.bestorp.se och gå vidare till Bredband via Fiber där du hittar ett formulär att fylla i.

Du kan även anmäla ditt intresse på ICA Nära Bestorp.

Senast 15 juli vill vi få in din intresseanmälan.

Notera att detta i nuläget endast är en intresseanmälan för att vi ska få en bild av hur många som är intresserade. Du förbinder dig inte till några kostnader i och med att du meddelar intresse. Om intresset blir tillräckligt stort för att gå vidare bedömer vi att projektet kan genomföras inom ca 1 år.

Du kommer kontinuerligt att hitta uppdaterad information kring hur arbetet fortskrider via www.bestorp.se. Här finns det även en sida med frågor och svar där vi lägger upp alla frågor som kommer in och vi besvarar dem så fort vi kan.

För Arbetsgruppen för Fiberprojektet

Fredrik Janzén                                                         Stellan Jacobsson
Bestorps Byalag                                                       Sågarholmens Samfällighetsförening
fredrik@janzen.se                                                   stellan.jacobsson@blixtmail.se
0730-540387                                                            0706-078095


Uppdatering 2014-05-28:
Vi har nu varit på ett första uppstartsmöte med Utsikt.
Arbetet med att dra fram fiber till intresserade hushåll i Bestorp drar nu igång med full fart.
Vår förhoppning är att det är inkopplat och igång inom 12 månader.
För den som är intresserad av vilken trolig gång vårt fortsatta arbete kommer att ha kan hitta information på Utsikts hemsida via länken http://utsikt.se/bredband/villa/fiber/byalag/


I och med digitaliseringen av Eklunda aktualiseras frågan om
optisk fiber till våra hushåll i Bestorp. Utbudet av tjänster på
mediemarknaden kommer med stor sannolik medföra att
ADSL uppkopplingar och liknande inom en överskådlig
framtid blir föråldrade. Vi kommer under våren träffas för ett
möte för att undersöka intresset för att gemensamt agera i
frågan.

Är ni redan nu intresserade maila till byalaget@bestorp.se